Ráčky od kamarádek

pondělí 29. listopadu 2010

čtvrtek 25. listopadu 2010

Timber founds - Lilibule Scrap Design

Freebie Purple winter - GT Designs

Děvčata z GT Designs pro Vás připravila převánoční freebie. Freebie obsahuje 3QP šablony, 1WA a 1 overlays.

DOWLOAD HERE

pondělí 22. listopadu 2010

pátek 19. listopadu 2010

Birthday girl

collab from AnnaBV designs and Vera Lim Design

buy @Scrap Orchard


GSO
from nvr.4.gtn in SDD

Birthday SALE - AnnaBV Designs

čtvrtek 18. listopadu 2010

Christmas village

NEW collaboration from Designs by Kat and Ziggle Designs

buy now, save 20% and get a coordinating clusters as a bonus for free for the first week!

Once upon a time - Lilibule Scrap Design

středa 17. listopadu 2010

Fun in the snow - Rena Designs

GSO
from tonaphi in DST - Thanks!

charitativní collab Holding my Miracle pro BabyKlokánky

Zrození života je snad největší zázrak na světě. Okamžik, kdy se miminko narodí je nezapomenutelným okamžikem nejenom pro rodiče, ale hlavně a především pro miminko samotné. Je to chvíle radosti, štěstí a naplnění. Narozením miminka se spousta věcí mění.
Stane se ale někdy, že se miminko narodí dřív, než má. Někdy se ale stane, že ač se narodí v termínu, potřebuje pomoc zdravotníků – něco není úplně v pořádku.
A pak přichází pro rodiče šok, ochromení, zděšení. Místo toho, aby své miminko mohli držet v laskavé náruči, místo mazlení se s tím malým uzlíčkem, musí přihlížet, jak je malé tělíčko připojeno na spoustu přístrojů, jak je uložené v inkubátoru….. A nastává doba očekávání, strachu, tichých modliteb, proplakaných nocí. Doba, kdy se rodiče upínají ke každé dobré zprávě, ke každému sebemenšímu úspěchu. Doba, kdy se všechny hodnoty v životě naráz změní.
A těmto dětem, těmto rodičům, kteří prochází tímto těžký obdobím jsme se rozhodly pomoci. Výtěžek z prodeje tohoto collabu půjde na účet BabyKlokánků – projektu občanského sdružení Zrnka.
Tento projekt se snaží pomoci tam, kde to je potřeba – sdílením příběhů, šitím a pletením oblečků, čepiček, polohovátek a ostatních pomůcek pro nedonošená miminka, ale také pořizováním rehabilitačních pomůcek, speciálních odsávaček mateřského mléka.
Spolupracují se všemi perinatologickými centry v České republice, s jednotlivými neonatologickými odděleními. Ročně se v ČR republice narodí přes 8000 nedonošených dětí. Všem se dostává profesionální péče. Zakoupením tohoto collabu můžete pomoci tuto péči zkvalitnit.
Děkujeme vám.


17.11. byl organizací EFCNI vyhlášen Celosvětovým dnem povědomí o nedonošenosti

http://babyklokanci.blogspot.com/

Holding My Miracle

A birth of a new life is almost the biggest miracle in the world. The minute the baby is born is an unforgettable experience not only for the parents but also and maybe mainly for the baby himself. It is the time of joy, happiness and fulfilment. Many things change with the birth of a baby. Sometimes it happens that the baby is born earlier than expected. Sometimes it happens that despite being born in the full-term, the baby needs a help of health professionals – something might not be quite all right.
And that might be the time when the baby’s parents are experiencing fear, shock and terror. Instead of cuddling their baby, instead of holding their little miracle in their arms, they have to watch their tiny baby being locked in an incubator and connected with many different machines... And that is the time when the waiting will begin, when there is fear and worries, silent prayers, sleepless nights. The time when the parents are eagerly awaiting any good news, any small success. The time when all their life values change rapidly.
We have decided to help these babies and their parents who are passing through these difficult times. We have decided to help via selling this collab and sending all the money collected to the account of “BabyKangaroos” – the charity project of a charitable organization Zrnka (Grains).
“BabyKangaroos” project is trying to help everywhere where there is a need – sharing parents stories about their babies, sewing and knitting tiny clothes, hats, stabilizers and other items for premature babies, providing rehabilitation instruments or special breast pumps for the breast milk. They cooperate with all the perinatology centers in the Czech Republic, with all the individual neonatology wards. Every year there is about 8000 premature babies born in the Czech Republic. They are all treated on a highly professional level. By buying this collab you can help to make this care even better.
We thank you very much for your help.

17th November is a Prematurity Awareness Day

http://babyklokanci.blogspot.com/search/label/ENGLISH

úterý 16. listopadu 2010

pondělí 15. listopadu 2010

Vánoční collab Ledové Vánoce

Pohled do kalendáře nám prozradí, že za chvíli tu máme Vánoce. Jistě se všichni těšíme na ten krásný čas. I my Babinetky bychom chtěly k této pohodě přispět a proto jsme tu s dárkem pro vás. Chtěly bychom vás obdarovat naším novým collabem Ledové Vánoce. Na tomto collabu s námi spolupracovala designerka ZuzanaH, která nás naučila spoustě nových věcí a bez její pomoci by tento collab nevznikl. Doufáme, že se vám bude líbit a přinese vám mnoho radosti.

A look at the calendar tells you that Christmas, the time you are all looking forward to, is soon here. We, Babinet girls, would also like to contribute to the wonderful Christmas holiday atmosphere; therefore we are here with a gift for you. We are happy to present our new collab „Icy Christmas“ to you. ZuzanaH, a designer, collaborated with us on the collab. She taught us a lot of useful things and without her help there would be no collab. We hope you will like it and that it will bring you much joy.

Dříve než rozjedeme vánoční vlak, je tu ještě něco, co vám chceme říci.
Vánoce jsou nejen časem, kdy myslíme na své blízké, své rodiny, ale i časem, kdy myslíme a pomáháme lidem, kteří mají v životě méně štěstí a naši pomoc potřebují.
My Babinetky pomáháme človíčkům, kteří mají těžký start do života. Jsou to BabyKlokánci. Prosíme vás, otevřete svá srdce a zkuste i vy pomoci malým bojovníčkům.
Zde jsou oficiální stránky www.babyklokanci.blogspot.com a zde číslo účtu 358 935 4052/5500. Děkujeme.

Before we set on a Christmas ride, there is something we need to tell you. Christmas is the time when we think of our close ones and our families but we also think of people who need our help because they are less lucky than we are. We, Babinetky, help the little ones who have a bad start into life - we help BabyKangaroos. We would like to ask you to open your hearts and try to help the little fighters. The official website is www.babyklokanci.blogspot.com and the bank account number 3789354052/5500 CZK. Thank you for all the little ones we will be able to help thanks to you.

Už se nemůžete dočkat? Tak jdeme na to!!
Vítejte na naší vánoční jízdě..

Can’t wait? Go ahead and enjoy our Christmas ride.Celý collab je na 14 blozích. U každé Babinetky, která ke collabu přispěla, najdete link ke stažení její části a odkaz na blog, kde čeká další střípek mozaiky. Až projedete všech 14 blogů, máte celý collab a můžete se pustit do scrapování.


The whole collab is on 14 blogs. Each Babinetka that contributed in the collab has got a download link for her part of the collab and a link for another blog. As soon as you go through all 14 blogs you have got the whole collab and can start scrapping.

Vítá vás 7. zastávka kindle

Welcome to the seven stop kindle


heslo: babinetky

Další zastávkou je Sillwan

The next stop is at Sillwan

neděle 14. listopadu 2010

sobota 13. listopadu 2010

BabyKlokánci

S děvčaty s Babinetu jsme se rozhodly pro pomoc předčasně narozeným nebo nemocným dětem, a to výrobou propagačních letáčků. Je to projekt, který je pod záštitou o.s. Zrnka a jmenuje se BabyKlokánci.Vánoční collab Ledové Vánoce - již brzy !!!

Již dne 15. listopadu můžete nastoupit do vláčku a začít stahovat na celkem 14 blozích náš úžasný vánoční collab s názvem Ledové Vánoce. Stahování začíná na hlavním blogu BABINETEK a poté pokračuje odkazy na další blogy babinetek. Na blogu každé babinetky bude část jejího collabu i s ukázkou jejího LO. To znamená, že i na tomto blogu najdete mojí část ke stažení. Takže se budu těšit na návštěvu mého blogu a doufám, že se Vám bude náš collab líbit.

Blogtrain startuje 15. listopadu ve 20:00 hodin
čtvrtek 11. listopadu 2010

 

blogger templates | Make Money Online